japan

 1. Nguyễn Ngọc Hải
 2. Y DUONG
 3. Y DUONG
 4. Y DUONG
 5. Trung Châu
 6. Y DUONG
 7. Y DUONG
 8. Y DUONG
 9. Trung Châu
 10. Y DUONG
 11. Trung Châu
 12. Trần Minh Thư
 13. Trần Minh Thư
 14. Y DUONG
 15. Y DUONG
 16. Y DUONG
 17. Trần Minh Thư
 18. Y DUONG
 19. Nguyễn Ngọc Hải
 20. Nguyễn Ngọc Hải